Upravit stránku
Likvidace kyselých oplachových vod je možné provádět následujícími způsoby:

Zařazení odpadů dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. - Katalog odpadů:

  • 11 01 11*  Oplachové vody obsahující nebezpečné látky