Upravit stránku
Broušené a kroužkované nerezové povrchy jsou velmi náchylné na znečištění. Náchylnost ke znečištění
je dána drsností povrchu u těchto výrobků. Čím vyšší drsnost povrchu tím větší náchylnost ke znečištění.
Dnes je standardní povrch broušený zrnem 240, což odpovídá ca drsnosti Ra = 0,8.
Pro porovnání drsnost za studena doválcovaných plechů na kvartu je Ra = 0,2 ÷ 0,4.
Zároveň je důležité respektovat broušený povrch, jelikož použitím kyselých přípravků dojde ke znehodnocení strojně broušeného povrchu plechu, trubky, jeklu a podobně. Znehodnocením je myšleno zmatovatění povrchu po aplikaci těchto přípravků a tím vytvořením lokálně odlišného odstínu povrchu výrobku z nezezového materiálu.