Upravit stránku

Likvidace prázdných obalů se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.
Obaly například z mořícího gelu Pelox SP-K 3000 spadají pod kód 
15 01 10* dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. - katalogu odpadů.

Každý, kdo za daný rok "vyprodukuje" více, jak 100 kg těchto nebezpečných odpadů je povinnen splnit ohlašovací povinnost do 15. února následujícího roku a to v elektronické podobě na portálu odpady.cz po zaregistrování v příslušném formuláři, který si každý může stáhnout online a vyplnit roční hlášení.

Prázdné kanystry jsou průmyslovým obalem.
Jejich likvidace je řešena zapojením do systému AOS (Autorizované obalové společnosti) EKO-KOM a.s..
Plastové kanystry jsou zařazeny, jako průmyslový obal tj. obal určený výhradně k balení výrobku určeného výhradně pro jiného konečného uživatele. Jiný konečný uživatel je podnikající fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje obaly nebo balené výrobky pro svoji podnikatelskou činnost a neuvádí je dále do oběhu.