Upravit stránku

Likvidace prázdných obalů se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.
Obaly například z mořícího gelu Pelox SP-K 3000 spadají pod kód 
15 01 10* dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. - katalogu odpadů.

Každý, kdo za daný rok "vyprodukuje" více, jak 100 kg těchto nebezpečných odpadů je povinnen splnit ohlašovací povinnost do 15. února následujícího roku a to v elektronické podobě na portálu odpady.cz po zaregistrování v příslušném formuláři, který si každý může stáhnout online a vyplnit roční hlášení
Pokud si firma zařizuje úkony s předáním nebezpečných odpadů (NO) sama pak se musí registrovat v rámci SEPNO (Povinnost ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v souladu s §40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, se od 2.5.2018 plní prostřednictvím
Systému Evidence Přepravy Nebezpečných Odpadů (SEPNO)).

Pokud tyto úkony přenechá plnou mocí na likvidátorovi NO, pak podepíše plnou moc (viz příloha na spodu této strany) a firmy za poplatek vše zařídí.

Prázdné kanystry jsou průmyslovým obalem.
Jejich likvidace je řešena zapojením do systému AOS (Autorizované obalové společnosti) EKO-KOM a.s..
EKO-KOM a.s. provádí školení zdarma pro pracovníky firem, kteří zajišťují oblast odpadů ze zpravování ve výrobě.
Plastové kanystry jsou zařazeny, jako průmyslový obal tj. obal určený výhradně k balení výrobku určeného výhradně pro jiného konečného uživatele. 
Jiný konečný uživatel je podnikající fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje obaly nebo balené výrobky pro svoji podnikatelskou činnost a neuvádí je dále do oběhu.

V České republice provádí likvidaci prázdných obalů (plastových kanystrů) např. firma Rumpold ve svých jednotlivých provozovnách.
Je potřebné poskytnout základní údaje o nashromážděných kanystrech a firma Rumpold zajistí
další postup včetně schválení a přepravu na jejich provozovnu a likvidaci prázdných kanystrů.
Hmotnost 20 litrového kanystru je 0,925 kg/ks a 30 litrového kanystru 1,2 kg/ks.
Je důležité po spotřebování mořícího gelu Pelox SP-K 3000 red kanystr dokonale vypláchnout,
aby se zbytečně nezvyšovala hmotnost odpadu předaného firmě Rumpold.
Prázdné kanystry je možné převzít volně v úložném prostoru přepravního prostředku (dodávky, nákladního auta)
nebo je uložit na paletu (120 x 80 cm) opásat fólií nebo je pře-páskovat na paletu.
Jedna vrstva na paletě je 12 ks kanystrů s objemem 20 litrů a nebo 8 ks kanystrů s objemem 30 litrů.
Je vhodné využít plně výšku dodávky nebo nákladního vozu a ukládat prázdné kanystry alespoň ve čtyřech vrstvách.
Výška 20 litrového kanystru je 370 mm, čtyři vrstvy včetně výšky palety činí celkovou výšku ca 1.639 mm.