Upravit stránku

Povrch výrobků a zařízení je po dobu jejich živostnosti vystaven kontaminaci
nejrůznejšími nečistotami a produkty:

  • venkovním prostředím
  • vnitřním prostředím
  • zpracovávanými látkami
  • způsobem udržování povrchu
  • vlivy z působení člověka
  • oblastním prostředím

Pro řešení problémů kontaminace povrchů výše uvedenými vlivy je k dispozici celý sortiment přípravků 
a pomůcek firmy Pelox.
Jejich správným používáním vrátíme povrchu původní čistý a vizuelně sjednocený povrch.